Klanten waarderen onze service met een score van 9.5  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Disclaimer & Copyright
Disclaimer
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door PromoXL met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin garandeert PromoXL niet dat de website foutloos zal functioneren en is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. PromoXL behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

PromoXL wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van PromoXL, welke geen eigendom zijn van PromoXL, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PromoXL. Hoewel PromoXL uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PromoXL worden onderhouden wordt afgewezen

Levering van producten geschiedt altijd onder onze Algemene Voorwaarden.

Indien u fouten, onnauwkeurigheden of andere niet kloppende informatie tegenkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar help@promo-xl.com.
Copyright
Alle gepubliceerde informatie op deze website (zowel teksten, als beeldmateriaal, als anderszins) is eigendom van PromoXL B.V. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal van PromoXL B.V. te kopiëren, wijzigen, opnieuw te verspreiden, of te publiceren.

© Copyright 2020